pierwsza polska hamownia dynamiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Zadanie 8

Zadania
 

Budowa, uruchomienie oraz badania prototypowego stanowiska hamownianego


 

Założenia:


Celem tego zadania będzie budowa oraz początkowa faza badań prototypowego stanowiska hamownianego.

Równolegle z badaniami prowadzone będą prace mające na celu pełne dostrojenie stanowiska. Zebrane w tym zadaniu informacje będą wykorzystane w kolejnych zadaniach, szczególnie w fazie przygotowań do wdro
żenia.

 

Rezultaty:


Data rozpoczęcia zadania wyznaczona została na 01.09.2013  

Podczas realizacji tego zadania zbudowano prototypowe stanowisko hamowniane oraz przeprowadzono jego wstępne badania. Zadanie to zostało całkowicie zrealizowane. Podstawowym i nadrzędnym celem podejmowanych prac była ocena stopnia spełnienia założonych parametrów konstrukcyjnych i możliwości badawczych innowacyjnego stanowiska hamownianego. W zależności od specyfiki zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych elementów, badania prowadzono według indywidualnie dobranych programów badawczych, które pozwoliły zrealizować cele założone w tym zadaniu.


Data zakończenia zadania planowana 30.04.2014  
Rzeczywista data zakończenia to 31.08.2014

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego