pierwsza polska hamownia dynamiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Zadanie 5

Zadania
 

Wykonanie oceny ekonomicznej i techniczno-organizacyjnej ekonomicznej pod względem wytworzenia,
bezpieczeństwa eksploatacji i recyklingu zaproponowanej konstrukcji innowacyjnego stanowiska hamownianego


 

Założenia:


Celem zadania jest ocena ekonomiczna i techniczno-organizacyjna pod względem  wytworzenia, bezpieczeństwa eksploatacji i recyklingu konstrukcji innowacyjnego stanowiska hamownianego.

Opracowana koncepcja hamowni z aktywnym hamulcem dynamicznym będzie spełniać wymogi obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego. Przeprowadzona zostanie analiza występujących zagrożeń na stanowisku  hamownianym i sposoby ich zabezpieczenia. Dodatkowo powstanie dokumentacja techniczno-ruchowa dla systemu hamowni łącznie z instrukcjami dla użytkowników, definiująca zakres stosowania hamowni z aktywnym hamulcem dynamicznym, obowiązujące zasady bezpieczeństwa i sposoby minimalizowania i zarządzania zidentyfikowanymi zagrożeniami występującymi w trakcie eksploatacji i przeprowadzanych badań.


 

Rezultaty:


Data rozpoczęcia zadania wyznaczona została na 01.02.2013

Przeprowadzona analiza ekonomiczna uwzględnia związki zachodzące między poszczególnymi procesami przygotowania i produkcji stanowiska hamownianego jak również czynnikami zewnętrznymi takimi jak decyzje konkurencji, sytuacja geopolityczna czy po prostu popyt na konkretne produkty.

Podczas realizacji zadania przeprowadzono także:

  • oszacowanie wkładu kluczowych elementów systemu na ostateczną cenę części,

  • analizę norm hałasu,

  • zaganienie recyklingu hamowni,

  • wybór systemu operacyjnego czasu rzeczywistego oraz platformy sprzętowej,

  • określono główne założenia bezpieczeństwa na stanowisku hamownianym,

  • wykonano ocenę ryzyka,

W ramach realizacji zadania dokonano również przeglądu dostępnych systemów otwartego komputera silnika spalinowego (ECU).

Data zakończenia zadania
została zaplanowana na 31.01.2014, jednak zadanie realizowano do 31.03.2014

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego