pierwsza polska hamownia dynamiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Zadanie 11

Zadania
 

Wykonanie kompleksowych badań stanowiska hamownianego

 

Założenia:


Badanie prototypu ma na celu zweryfikowanie jego właściwości pomiarowych oraz funkcjonalnych. Testy przeprowadzane będą w warunkach typowych oraz skrajnie  niekorzystnych dla konstrukcji stanowiska.

Niezbędnym elementem wieńczącym fazę przygotowawczą do wdrożenia jest opracowanie ostateczniej wersji dokumentacji projektowo - produkcyjnej. Zakłada się. że w toku przeprowadzonych badań weryfikacyjnych  prototypu stanowiska hamownianego. wykryte zostaną nieprawidłowości, które wraz z drobnymi ulepszeniami będą przyczyną modyfikacji prototypu już poza fazą projektową. Opracowanie ostatecznej wersji  dokumentacji, polega w głównej mierze, na ujęciu wszystkich zastosowanych zmian w bieżącej dokumentacji urządzenia.


 

Rezultaty:

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego