pierwsza polska hamownia dynamiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Zadanie 10

Zadania
 

Wykonanie komercyjnego prototypu stanowiska hamowni dynamicznej

 

Założenia:

Docelowe stanowisko hamowniane z hamulcem dynamicznym charakteryzować się będzie modułowym system budowy co umożliwi jego  konfigurację i tym samym lepsze dopasowanie do potrzeb klienta. Elementami systemu będą na przykład moduły zasilający, zabezpieczający czy sterownik wyposażony w dotykowy wyświetlacz graficzny Sam  podział na moduły będzie elementem niniejszego zadania i uwzględniać będzie oprócz klasyfikacji funkcjonalnej również opinie działu marketingu.

Zadanie uwzględnia wykonanie zestawu oprogramowania na potrzeby powstającego stanowiska hamownianego. W skład zestawu wchodzi:
oprogramowanie sterujące niskiego rzędu odpowiedzialne za bezpośrednie sterowanie cyklami oraz zestaw procedur bezpieczeństwa,
interfejs użytkownika zrealizowany na dedykowanym systemie mikrokontrolera obsługujący ekran dotykowy umożliwiający sterowanie stanowiskiem z pulpitu modułu sterującego,
oprogramowanie PC umożliwiające między innymi bieżącą obserwację i wizualizację procesów badawczych jak i odtwarzanie przebiegów zarejestrowanych,
oprogramowanie diagnostyczne oraz serwisowe umożliwiające między innymi aktualizację oprogramowania modułów stanowiska hamownianego.


 

Rezultaty:

Data rozpoczęcia zadania wyznaczona została na 01.08.2014

Pierwszy etap prac polegał na opracowaniu koncepcji oraz dokumentacji wykonawczej stanowiska. Podczas prac bazowano na wynikach badań i doświadczeń wyniesionych z realizacji fazy badawczej projektu. Przygotowana w zadaniu 7, dokumentacja stanowiska do weryfikacji koncepcji, była podstawą i punktem odniesienia dla dalszych prac.
Jako obiekt badań, prototypowego stanowiska hamowni dynamicznej, zdecydowano wykorzystać popularny, benzynowy, 8 zaworowy silnik spalinowy Fiat o pojemności 1242 cm3, mocy 69KM. Wybrano silnik w najnowszej wersji, produkowanej od 2012 roku, dostępnej w modelach Fiat Panda III, Fiat 500 czy Lancia Ypsilon.Wybrano również silnik asynchroniczny i momentomierze wałowe
Opracowano koncepcję oraz dokumentację podstawy siników oraz rozmieszczenia poszczególnych układów zarówno na stanowisku jak również w docelowych pomieszczeniach.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia realizacji zadania wyznaczona została na 31.05.2015 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego