pierwsza polska hamownia dynamiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Harmonogram

Nr zadania

Tytuł zadania

ZADANIA FAZY BADAWCZEJ

1

Analiza dostępnych rozwiązań stanowisk hamownianych wykorzysywanych w badaniach tłokowych silników spalinowych

2

Wyznaczenie parametrów i zjawisk fizycznych towarzyszących pracy tłokowego silnika spalinowego

3

Określenie oczekiwanych parametrów konstrukcyjnych i możliwości badawczych innowacyjnego stanowiska hamownianego

4

Opracowanie kompleksowej konstrukcji hamulca z uwzględnieniem całego osprzętu i wszystkich układów niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy jednostki spalinowej

5

Wykonanie oceny ekonomicznej i techniczno-organizacyjnej pod względem wytworzenia, bezpieczeństwa eksploatacji i recyklingu zaproponowanej konstrukcji innowacyjnego stanowiska hamownianego

6

Opracowanie modelu matematycznego systemu hamowni z aktywnym hamulcem dynamicznym, opracowanie regulatorów oraz metod ich strojenia, oraz metod weryfikacji jakości uzyskanego procesu regulacji

7

Budowa stanowiska do weryfikacji koncepcji systemu, modelu obiektu oraz algorytmów sterowania i ich strojenia

8

Budowa, uruchomienie oraz badania prototypowego stanowiska hamownianego

9

Badania wytrzymałosciowe oraz trwałościowe konstrukcji hamulca dynamicznego oraz całego stanowiska badawczego

ZADANIA FAZY PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA

10

Wykonanie komercyjnego prototypu stanowiska hamowni dynamicznej

11

Wykonanie kompleksowych badań stanowiska hamownianego

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego